Turvallinen kylä kuuluu kaikille

Turvallinen yhteisö takaa turvallisen arjen, perheiden toimeentulon, palveluiden kehittymisen, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja auttaa parhaita käytänteitä leviämään.

Viihtyisä asuinympäristö ei synny itsestään vaan se vaatii jokaiselta panostusta. Näiltä sivuilta löydät parhaita käytäntöjä viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön luomiseen.